MENÜ
A kelet-balatoni munkáltatók információs oldala
munkaltato.ewk.hu

A hatályos jogszabályokat itt tekintheti meg.

 

Fontosabb jogszabályok

 

Munkajogi szabályok

 • 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 • 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
 • 2010. évi LVIII. törvény a kormánytisztviselők jogállásáról
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
 • 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról

 

Bedolgozói jogviszony

 • 24/1994 (II. 25.) Korm. rendelet a bedolgozók foglalkoztatásáról

 

Szövetkezeti törvény

 • 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről
 • 2006. évi LXIX. törvény az európai szövetkezetről

 

Foglalkoztatási törvény

 • 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

 

Foglalkoztatási támogatások

 • 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról
 • 1994. évi LXVI. törvény a Bérgarancia Alapról

 

START kártya

 • 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

 

Munkaerő-piaci szolgáltatások

 • 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról

 

Eljárási szabályok

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 

Felnőttképzés

 • 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről

 

Képzési jegyzék

 • 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről

 

Prémiumévek program

 • 2004. évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról

 

Szociális törvény

 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 

Munkaerő kölcsönzés

 • 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán- munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

 

Külföldi állampolgár magyarországi foglalkoztatása

 • 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról
 • 16/2010. (V. l3.) SZMM rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről

 

Egyéb jogszabályok

 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet